• Online

Actualment aquesta formació no té cap convocatòria oberta.

Aquest curs aprofundeix sobre la Innovació educativa a partir d’un anàlisi crític sobre com entenem i apliquem aquesta innovació dins i fora les aules. Més enllà de la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), entenem que la veritable innovació passa per incorporar noves perspectives, metodologies i eines que contribueixin a fer la societat més justa, crítica, apoderada, feminista i respectuosa amb l’entorn.

Entre altres qüestions, les assistents podran estudiar i reflexionar sobre:
La innovació educativa com a eina de transformació social: més enllà de l’aplicació de noves eines tecnològiques, la innovació en educació passa per transformar la nostra mirada i els nostres projectes educatius per construir una societat compatible amb el context ambiental actual i futur.
L’ecologia com a eix transversal de qualsevol innovació educativa: de la teoria a la pràctica, la consciencia ambiental i el consum responsable han de formar part de l’ecosistema educatiu per tal de garantir que la vida com l’entenem segueixi sent possible.
El feminisme com a punt de partida de la innovació: és imprescindible i urgent incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de qualsevol metodologia i/o projecte en el conjunt del sistema educatiu, des de les aules fins als patis, passant pels llibres de text i les obres literàries, cal que les dones estiguem presents i actives.
Innovacions aplicades: una aproximació a metodologies pedagògiques innovadores que s’estan aplicant avui dia als centres educatius d’arreu del territori.

Metodologia

Les sessions estaran estructurades en una exposició teòrica i pràctica sobre la innovació educativa que convida a la reflexió a totes les persones participants. Cada sessió tindrà una durada de 3h estructurades en dos espais expositius on el professorat de cada sessió explicarà aspectes concrets sobre la innovació.

Al finalitzar totes les sessions els i les alumnes tindran una tasca diària on hauran de respondre uns qüestionaris sobre els continguts tractats en cada sessió.

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’hores assistència
 • Haver realitzat de forma satisfactòria totes les activitats

Objectius

Aprofundir en el concepte d’innovació educativa des d’un punt de vista crític.
Reflexionar sobre com la innovació pot esdevenir una eina de transformació social.
Incorporar l’ecologia com a eix transversal de qualsevol innovació educativa a partir de prendre consciència ambiental.
Incorporar la perspectiva de gènere com a punt de partida de la innovació educativa.
Conèixer metodologies pedagògiques que s’estan aplicant actualment.
Posar a l’abast del professorat reflexions i recursos sobre la innovació educativa.

Continguts

 • Primera sessió: Més enllà de les TIC: innovar per transformar
  -Gema Celorio Díaz. Tècnica d’Educació per al Desenvolupament (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional – Hegoa). Professora de Desenvolupament i Cooperació Internacional (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstsitatea i Universitat Jaume I):
  “Repensar la innovació educativa des de l’educació crítica i transformadora”
  -Jordi Adell Segura. Doctor en Ciències de l’Educació. Professor titular de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Dept. de Pedagogia (Universitat Jaume I) i Geo Saura Casanova. Doctor en Educació. Professor Ajudant Doctor del Dept. de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació (Universidad de Granada): “Innovació educativa i digitalització: actors privats en l’educació pública”
 • Segona sessió: Ecologia: motor de la innovació educativa
  -Victor M. Rodríguez Muñoz. Director de l’Àrea Educativa de FUHEM. Llicenciat en Ciències de l’Educació. Ex assessor del Centre Nacional de Recursos per a l’Educació Especial i Cap de Servei de Necessitats Educatives Especials del Centre de desenvolupament Curricular (Ministeri d’Educació i Ciència): “Educar per a la transformació ecològica i social”
  -Carmen Gloder Ramos. Membre de Teachers for Future. Llicenciada en Psicologia. Mestra d’Educació Infantil, coordinadora TIC i cap d’estudis del CEIP Enrique Tierno Galván de Madrid: “Cuidant el planeta des de les aules”
 • Tercera sessió: Feminisme: la nova educació
  -Amparo Tomé González. Professora de Sociologia de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona). Coordinadora de la Xarxa Internacional, Estatal i Mediterrània de Ciutats Educadores: “La vida al centre de l’educació: proposta coeducativa pel segle XXI”
  -Raquel Miño Puigcercós. Doctora en Educació i Societat. Professora de Tecnologia Educativa (Universitat de Barcelona). Investigadora del grup Esbrina (Universitat de Barcelona) i Pablo Rivera Vargas. Doctor en Educació i Societat. Investigador del Dept. de Didàctica i Organització Educativa (Universitat de Barcelona). Investigador del grup Esbrina (Universitat de Barcelona): “Transformar la societat des de l’educació: pràctiques pedagògiques crítiques per afavorir l’equitat de gènere”
 • Quarta sessió: Comunitats d’aprenentatge: la vella innovació educativa
  -Carme García Yeste. Doctora en Sociologia. Professora del Dept. de Pedagogia (Universitat Rovira i Virgili). Membre del Community of Research on Excellence for All – CREA (Universitat de Barcelona): “Transformar l’educació a través de les comunitats d’aprenentatge”
  -Raquel García Sevilla. Directora de l’Escola Joaquim Ruyra de L’Hospitalet de Llobregat i Miquel Charneco Osete. Cap d’estudis de l’Escola Joaquim Ruyra de L’Hospitalet de Llobregat: “Comunitat d’aprenentatge: implementant actuacions educatives d’èxit”