Aquí hi podreu trobar diferents col·lectius que treballen en matèria de drets LGTBIQ+.
A banda de fer acompanyament, també ofereixen tallers, formacions i xerrades.

Associació formada per persones LGTBIQ+, diverses culturalment, d’orígens diferents, migrades i refugiades.

És una entitat sense afany de lucre amb l’objectiu de contribuir a una transformació social basada en l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària.

El Centre LGTBI de Barcelona és l’equipament de referència en temàtica LGTBI. Ofereixen un equipament públic transversal des d’on s’ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les entitats i les diverses administracions. A més, el Centre desenvolupa un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la societat.

És un col·lectiu que defensa els drets i interessos de la infància i joventut trans* en tots els àmbits. Acompanyen, assessoren i formen a les famílies de menors trans*.

Agrupació de persones LGTBIQ, de familiars i persones afins, que vol esdevenir un punt de trobada del col·lectiu a la província de Lleida i treballar en comú per al suport, socialització, visibilització i reivindicació de les persones LGTBIQ i els seus drets.

Associació sense ànim de lucre integrada per persones Trans*, neix amb la voluntat de donar a conèixer les realitats de les diferents identitats i expressions de gènere de les persones.

Cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, es proposa posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.

És un col·lectiu catalitzador de pràctiques i relacions que transiten entre l’educació, la creació cultural i l’acció comunitària. Ho fan des d’una perspectiva feminista, queer, intercultural i interseccional, per activar processos de transformació individual, social i comunitària.

És un col·lectiu que des d’una perspectiva feminista i de drets, contribueixen a generar una transformació social i política que asseguri que totes les persones puguin gaudir de la seva sexualitat de manera plaent, saludable i lliure de violències masclistes. A més, disposen d’un banc de recursos específic sobre sexualitats i diversitats, amb guies per alumnat i professorat, sobre diverses temàtiques.

És un programa que promou estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn a partir del treball de les habilitats per a la vida i el sentit de coherència. Concentra la intervenció en infants i adolescents.

La Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya és un servei integral, de qualitat i de proximitat per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.