• Online

Actualment aquesta formació no té cap convocatòria oberta.

L’objectiu principal d’aquest curs és donar recursos al professorat no universitari per a aprofundir en la problemàtica de la segregació escolar a Catalunya i oferir eines d’intervenció en contextos segregats. Mitjançant la participació de diferents especialistes en la matèria, el professorat assistent podrà conèixer quin és l’estat de la segregació escolar a Catalunya, així com conèixer-ne les causes i les conseqüències que se’n deriven, no només a nivell educatiu, sinó també a nivell socioeconòmic.

El curs oferirà continguts que permetran a les persones assistents promoure la millora de la convivència escolar en el seu entorn més pròxim i consolidar el desenvolupament de plans educatius al seu centre educatiu, municipi, barri o ciutat. Es tracta d’una formació destinada, doncs, a dotar els i les professionals de l’educació del coneixement necessari per intervenir en contextos socialment complexos en els quals la tasca educativa presenta un seguit de dificultats específiques que són, alhora, causa i conseqüència d’algunes desigualtats socials.

Metodologia

Les sessions tindran una durada de 3h estructurades en dos espais expositius on el professorat de cada sessió explicarà aspectes concrets de la segregació. La darrera sessió abordarà la segregació des de la pràctica a partir d’experiència de centres segregats.

Al finalitzar totes les sessions els i les alumnes tindran una tasca diària on hauran de respondre uns qüestionaris sobre els continguts tractats en cada sessió.

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’hores assistència
 • Haver realitzat de forma satisfactòria totes les activitats

Objectius

Conèixer el marc general on s’enquadra la segregació escolar.
Analitzar els mecanismes i dinàmiques del sistema educatiu que provoquen i agreugen la segregació escolar per a buscar possibles solucions per a revertir-la.
Conèixer quines són les conseqüències socioeconòmiques de la segregació i quins efectes tenen en els índex de pobresa i desigualtat.
Analitzar altres elements que intervenen en la segregació escolar com són els projectes educatius de centre, la implementació i desplegament de l’educació inclusiva, i la segregació urbana i residencial.
Analitzar com des de les polítiques públiques poden determinar o combatre la segregació escolar.
Conèixer les necessitats i problemàtiques dels centres que pateixen segregació escolar.

Continguts

 • Primera sessió: “ La segregació escolar: causa, conseqüència o perpetuació de la desigualtat material?”
  -Borja Barragué. Doctor en Dret i Llicenciat en Ciències Polítiques. Professor de Filosofia del Dret (Universidad Nacional de Educación a Distancia): “Tenim (bones) raons per a reclamar la igualtat d’oportunitats educatives?”
  -Marga León. Professora de Ciència Política (Universitat Autònoma de Barcelona). Investigadora en política pública i reforma de l’estat del benestar. “Desigualtat social i segregació escolar”
 • Segona sessió: “ Titularitat públicoprivada i elecció de centre: causes de la segregació escolar”
  -Javier Murillo. Doctor en Ciències de l’Educació i Professor Titular del Departament de Didàctica i Teoria de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid): “El greu repte de la segregació escolar per a l’equitat educativa”
  -Xavier Bonal. Catedràtic de Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona) i Professor d’Educació i Desenvolupament Internacional (University of Amsterdam): “Elecció, doble xarxa i desigualtats d’accés a l’escolaritat”
 • Tercera sessió: “ Conseqüències socials i econòmiques de la desigualtat educativa”
  -Cynthia Martínez-Garrido. Doctora en Educació i Investigadora de la Càtedra UNESCO en Educació per a la Justícia Social (Universidad Autónoma de Madrid): “El repte de la segregació escolar a Espanya”
  -Álvaro Ferrer. Llicenciat en Ciències Polítiques (Universidad de Murcia). Postgrau en Relacions Internacionals i Investigació Social. Especialista en equitat educativa a Save The Children: “Els costos educatius, socials i econòmics de la segregació escolar i l’inquitat educativa”
 • Quarta sessió: “ Altres factors de desigualtats educatives: des de la competència entre centres a la segregació residencial”
  -Gerard Ferrer. Doctor en Sociologia i Pedagog. Investigador del projecte Reformed (Universitat Autònoma de Barcelona) sobre els efectes de les polítiques d’autonomia de centres i de rendició de comptes: “Autonomia de centre, competència entre escoles i segregació escolar: política educativa i conseqüències no desitjades”
  -Teresa Tapada. Doctora i Professora d’Antropologia (Universitat Autònoma de Barcelona) i Investigadora en antropologia urbana i de l’espai construït: “De la micro segregació a l’estigma barrial”
 • Cinquena sessió: “Eines per combatre la segregació escolar”
  -Carmen Rodríguez. Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació i Professora Titular en Didàctica i Organització Escolar (Universidad de Málaga): “Polítiques educatives basades en la demanda i el seu impacte en la segregació escolar”
  -Lidón Gasull. Directora de l’aFFaC i Advocada en Drets Humans: “Respostes jurídiques a polítiques segregadores”
 • Sisena sessió: “ L’experiència dels professionals en centres segregats: obstacles i propostes”
  -Taula d’experiències amb direccions de centres públics i personal d’atenció especialitzada.
  -Mapa síntesi: “Anàlisi, diagnosi i propostes per combatre la segregació escolar”
  -Clara Esteve i Clàudia Guillem. Membres de La Biscuit: facilitació de processos de reflexió i desenvolupament.