Logo aFFaC_2020_POSITIU

📑 L'abordatge de la violència masclista:

creem un nou protocol per combatre-la! 📑

Benvolgudes famílies, a l’aFFaC continuem treballant, dia rere dia, per una societat més justa i segura per a totes les persones.

📝 Seguint aquesta premissa, avui us presentem un nou protocol per a la prevenció, la detecció i l'abordatge de l'assetjament sexual, amb la voluntat que el compartiu amb les famílies del vostre centre i l'apliqueu en aquells espais on sou presents.

Amb la creació d'aquest document, perseguim l'objectiu que totes les persones treballadores de l'aFFaC, les AFA i les entitats amb les quals treballem, estiguin sensibilitzades i implicades amb el protocol, per tal de crear espais i mecanismes segurs i de confiança on s'acompanyi a les persones assetjades o agredides.
🔎 Què hi trobareu en aquest el protocol?
  • El marc legal i els àmbits d'aplicació, en què es detallen les normes i lleis aprovades que fan referència a la prevenció i l'actuació en situacions d'assetjament.
  • El marc conceptual, on es presenten les principals idees del protocol, com per exemple què entenem per assetjament sexual, les formes i els contextos d'aquest o els grups d'especial atenció.
  • La creació, dins l'equip tècnic de l'aFFaC, d'una comissió de prevenció, detecció, abordatge, reparació i seguiment (CPDARS) que adoptarà funcions com la promoció d'accions de prevenció, recepció de queixes o acompanyament de les persones afectades.
  • Mesures preventives de detecció i la seva aplicació, ja que la prevenció és de cabdal importància a l'hora d'evitar que es donin situacions d'assetjament a les organitzacions.
  • Procediments de denúncia, amb les passes a seguir, en el moment que es tingui coneixement d'una situació d'assetjament, a través d'una denúncia formal o d'una comunicació informal.
Volem visibilitzar les diferents manifestacions de les violències masclistes i posar especial èmfasi en aquelles que són més difícils d'identificar. Hem de conèixer quines són les categories interseccionals que, a més del gènere, poden influir en les discriminacions i les violències com són la classe social, l'origen, l'edat, l'opció sexual, la identitat de gènere, entre d'altres.

Aquest protocol pretén fer de la prevenció de les discriminacions per raó de sexe i gènere, del sexisme, de les violències masclistes i de les violències sexuals, un senyal identificador de la nostra federació.
El protocol és una declaració de tolerància zero de l’aFFaC davant les violències masclistes i els assetjaments discriminatoris dins la federació i amb els agents amb els quals interaccionem.

És una aposta pel respecte, la tolerància i la lluita contra les violències opressores. I volem que també ho sigui per a vosaltres, les AFA!

Us animem a compartir el protocol i fer-ne un

ús responsable amb les famílies del vostre centre! 🚀