Des de l’Observatori de Dades de l’aFFaC s’ha iniciat un estudi amb l’objectiu de conèixer el paper de les AFA en la promoció i organització de les activitats extraescolars, en concret, de les activitats extraescolars artístiques i culturals.

L’estudi pretén dissenyar un mapa de les activitats extraescolars que es realitzen a tot el territori i analitzar si l’accés és igual per a tot l’alumnat de cada ciutat o municipi.

Durant el curs 2020-21 farem arribar un qüestionari a les nostres AFA associades per tal que ens puguin traslladar la informació necessària per l’elaboració d’aquest estudi.