Educació Feminista

Educació Feminista2019-09-21T13:31:25+02:00

És imprescindible que l’escola pública sigui part del canvi cap a una societat més justa i segura per a totes les persones. Així doncs, reivindiquem una educació feminista que inclogui la perspectiva de gènere en totes les etapes educatives, que posi en valor el paper de la dona a la societat i que assenyali i combati les opressions i violències derivades del patriarcat.

Exigim, per tant, l’aplicació de polítiques educatives transformadores que situïn les persones al centre, que trenquin amb els rols de gènere i els sostres de vidre i que reconeguin el sistema de cures com a eix vertebrador de la societat.