Logo aFFaC_2020_POSITIU
ítems filera

Procés consultiu de l'aFFaC sobre la jornada escolar a Catalunya

Benvolguda comunitat educativa!

Des de l'aFFaC hem impulsat un procés participatiu per contribuir de manera rigorosa, analítica i argumentada al debat sobre la jornada escolar dels centres educatius catalans. Volem conèixer i detectar les necessitats de les famílies, l'alumnat (de secundària), el professorat i els equips directius, i també saber l'opinió de persones expertes que poden aportar elements d'anàlisi rellevants a tenir en compte durant aquest debat.

Som conscients que qualsevol reforma s'ha de fer amb l'objectiu de millorar la qualitat educativa, per això, caldrà analitzar també l'impacte que té la jornada escolar en el desenvolupament d'infants i joves, en l'organització familiar i en les dinàmiques socials que s'articulen al voltant de l'escolarització d'infants i joves.

A més, cal que ens plantegem la reforma horària a nivell global, evitant caure en posicionaments interessants que no contemplin tots els elements d'anàlisi i que no tingui per objectiu final contribuir a la millora del sistema educatiu.

Finalment, també caldrà tenir en compte l'impacte que la jornada escolar pot tenir en la taxa d'abandonament escolar prematur, en la segregació escolar i en les dinàmiques familiars.

🗣️ Qui pot participar en aquesta consulta i com pot fer-ho?

Tal i com hem esmentat anteriorment, el nostre objectiu és detectar les necessitats de les famílies, l'alumnat de secundària, el professorat i els equips directius, i també conèixer l'opinió de persones expertes que poden aportar elements d'anàlisi rellevants a tenir en compte durant aquest debat.

Volem fer-vos partícips d'aquesta consulta i ho fem a través de la plataforma del Participa de l'aFFaC.

⬇ Cliqueu sobre el grup que us pertoca i contesteu l'enquesta:

⏳ Fins quan es podran respondre les enquestes?

Les enquestes estaran obertes fins el 3 d'abril! Després d'aquesta data, donarem per finalitzades les enquestes i des de l'aFFaC començarem un procés d'anàlisi exhaustiu sobre la Jornada Escolar a Catalunya, que publicarem més endavant.

🤝 Amb el suport de:

Llimes_reduides-15_CMYK
facebook twitter youtube custom instagram website 
Si no desitges rebre més informacions nostres pots donar-te de baixa d'aquest butlletí.