Logo aFFaC_2020_POSITIU

🎉 Aquest curs 2021-22 les AFA tornem als centres educatius... Recuperem les activitats extraescolars!


Hola famílies i benvingudes de nou!

Després de les vacances, ha arribat el moment que totes esperàvem: l'inici del nou Curs Escolar 2021-22 🎉

Aquest curs és molt especial per a nosaltres perquè finalment les AFA torneu a reprendre la vostra activitat als centres educatius, una activitat essencial per garantir la qualitat i la sostenibilitat de serveis com per exemple les activitats extraescolars.

Tot i que el Departament d'Educació encara no ha concretat quines són les mesures que hem de tenir en compte a l'hora d'organitzar activitats extraescolars, el que sabem del cert és que caldrà mantenir les assegurances al dia per estar ben protegides davant de qualsevol imprevist 🍀


Per això us volem recordar que, per estar federades a l'aFFaC, compteu amb beneficis exclusius en la cobertura i contractació de les assegurances ètiques gestionades per Arç Cooperativa.
arç
ethsi

💚 Ara és el moment d'assegurar!

És molt important recordar que totes les AFA que organitzeu activitats extraescolars esteu obligades per llei a tenir contractades dues assegurances:
☘️ Assegurança de Responsabilitat Civil: Les AFA que esteu federades a l'aFFaC no l'heu de contractar. Disposeu d'aquesta assegurança de manera automàtica i sense cost addicional.
☘️ Assegurança d'accidents d'activitats extraescolars, esportives o de voluntariat: cobreix totes les persones que participen en les activitats extraescolars, esportives i de voluntariat organitzades per l'AFA durant el curs (com el menjador, les hores d'acollida, les activitats esportives, els casals i les colònies, etc.
  • Aquesta assegurança dona cobertura a la persona des del moment de l'adhesió fins al final de curs (31 d'agost)
  • Si un infant, jove o persona voluntària està assegurada amb aquesta pòlissa, no cal tramitar una adhesió addicional amb l'assegurança d'accidents dels casals i les colònies. L'assegurança cobreix aquesta persona durant el casal o les colònies dels períodes de vacances.
  • Aquesta pòlissa és obligatòria en les activitats programades en període de vacances (casals d'estiu, colònies, etc) i en activitats extraescolars de caràcter físic i esportiu. Segons estipula la llei del voluntariat de Catalunya (Llei 25/2015 de 30 de juliol), aquesta assegurança també és obligatòria per a les monitores voluntàries que participen en les activitats extraescolars.
  • L'assegurança no és obligatòria en les activitats extraescolars ordinàries no contemplades en els casos anteriors.
🚨 Important: Aquest curs 2021-22, el preu de l'assegurança per persona i curs té un increment de 0,07€ respecte al curs anterior per cobrir l'augment de l'Impost sobre les Primes de les Assegurances que aplica l'administració estatal. Es tracta, doncs, d'un increment aliè a Arç Cooperativa i a l'aFFaC.
Captura
Per últim, recordeu que totes les AFA federades a l'aFFaC podeu crear gratuïtament un perfil al portal d'Arç Cooperativa per fer totes les contractacions de manera àgil i descarregar els certificats de les vostres assegurances.


Si encara no us heu registrat, podeu seguir les indicacions d'aquesta guia.
Per a més informació:
📞 934357686
📧 [email protected]
facebook twitter youtube custom instagram website 
Si no desitges rebre més informacions nostres pots donar-te de baixa d'aquest butlletí.