Logo aFFaC_2020_POSITIU
No oblideu compartir aquest butlletĂ­ amb el vostre alumnat!
Ă­tems filera

🗳️ Barcelona decideix el futur de la ciutat amb la renovació de la Sindicatura de Greuges

Des del passat 19 d’abril, les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona ja poden votar quina Sindicatura de Greuges volen durant els propers 5 anys (2021-2026).

Des de l’aFFaC convidem als i a les alumnes a formar part d’aquest procés participatiu per decidir qui controlarà que els poders públics facin bé la seva feina.
Què és la Sindicatura de Greuges i per a què serveix?
Es tracta d’un òrgan que treballa per defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de totes les persones que resideixen o que es troben a la ciutat, fent especial incidència en aquells drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat. Per aquesta raó, és important que la Sindicatura de Greuges sigui un òrgan independent de qualsevol partit polític, ja que la seva tasca principal és supervisar l’actuació de l’Ajuntament i de tots els serveis públics que en depenen, sigui quin sigui el color polític de l’administració.
07.-Com-es-tramita-una-queixa
Entre d’altres, la Sindicatura de Greuges pot:
👤 Defensar de manera gratuïta qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa.
⚖️ Actuar com a defensa d’ofici per iniciativa pròpia quan consideri que cal investigar una possible vulneració dels drets de la ciutadania.
🏛️ Incidir en l’esfera política mitjançant advertiments, recomanacions i suggeriments adreçats als poders públics per tal de generar canvis reals en determinades pràctiques i/o conductes.
📣 Fer denúncies públiques i servir d’altaveu per aquelles persones i/o col·lectius que veuen vulnerats els seus drets fonamentals.
📊 Impulsar estudis amb l’objectiu d’analitzar procediments de l’Ajuntament i altres serveis públics per tal d’aportar millores per a la ciutadania.
És per tot això que us animem a formar part d’aquest procés participatiu. Per a l'aFFaC és molt important que des dels instituts es fomenti la cultura democràtica i l'esperit crític entre els i les joves, i aquesta és una molt bona ocasió per posar en pràctica el seu dret a decidir.
đź“… Teniu temps per votar fins el proper 19 de maig!
facebook twitter youtube custom instagram website 
Si no desitges rebre més informacions nostres pots donar-te de baixa d'aquest butlletí.