LOGO-FaPaC_TOP_s
No oblideu compartir aquest contingut amb el centre escolar i les famílies associades!
SLIDER_FaPaC6

Educació es compromet a retornar la compensació salarial que les AMPA/AFA han abonat durant l'estat d'alarma a les treballadores de menjador escolar

• Tant les empreses com les AMPA/AFA que gestionen directament el servei de menjador que hagin assumit el pagament del 30% del salari de les treballadores afectades per ERTO podran reclamar-ne el retorn
• La FaPaC demana a les empreses i AMPA/AFA que gestionen el servei directament que abonin retroactivament la compensació salarial, que recuperaran a final del curs escolar
En una reunió amb la FaPaC, el director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, Juan José Falcó, s’ha compromès a retornar el 30% del salari de les treballadores de menjador escolar afectades per un ERTO que, tant les AMPA/AFA que gestionen el servei directament, com les empreses contractades ja sigui per l’administració pública o per les AMPA/AFA, hagin assumit durant l’estat d’alarma. Les AMPA/AFA i les empreses podran reclamar el retorn d’aquest import corresponent al període comprès entre el 14 de març i el 19 de juny, sempre que aquest pagament es faci abans d’enviar la sol·licitud d’ajut.

A més a més, Falcó ha assegurat que aquelles AMPA/AFA que gestionen directament el menjador escolar i les empreses subcontractades per les AMPA/AFA o per l’administració pública que no hagin assumit aquesta compensació salarial, podran fer-ho de manera retroactiva i fins el 19 de juny, en cas que comptin amb liquiditat, amb la garantia de poder acollir-se igualment a la convocatòria. De la mateixa manera, caldrà que aquest pagament es faci abans de presentar la sol·licitud, que es convocarà abans que acabi el curs. Tanmateix, aquelles AMPA/AFA i empreses que hagin pogut mantenir les seves treballadores contractades sense recórrer a l’ERTO, no podran sol·licitar-ne el retorn.

La FaPaC fa una crida a les AMPA/AFA i empreses gestores de menjador escolar
En aquest context, la FaPaC demana a totes les AMPA/AFA que gestionen directament el servei de menjador i, especialment, a aquelles empreses contractades per les associacions o l’administració pública que, sempre i quan tinguin prou liquiditat, abonin de manera retroactiva el 30% dels salaris a les treballadores del servei de menjador que s’hagin vist afectades per un ERTO. D’aquesta manera, les treballadores podran percebre el seu salari complet, un fet que no suposarà cap perjudici per a les empreses i associacions, ja que l’administració abonarà aquest import posteriorment.

Indemnitzacions segons ingressos i despeses
El càlcul de l’import a retornar tindrà en compte, a banda de la compensació salarial retribuïda, aquells ingressos que, tant les AMPA/AFA que gestionen directament el menjador escolar, com aquelles empreses contractades per les associacions per gestionar aquest servei, han deixat de percebre durant l’estat d’alarma. També es tindran en compte aquelles despeses que no han hagut d’assumir, com el 70% restant del salari de les treballadores.
Càlcul de la indemnització: ingressos no percebuts + despeses no estalviades (30% del salari de les treballadores afectades per ERTO assumit per associacions i empreses) - despeses estalviades (70% del salari de les treballadores no assumit per associacions i empreses)
Mesures necessàries que arriben tard
La FaPaC celebra l’aplicació d’aquestes mesures, tot i que lamenta que no s’hagin concretat abans, ja que això ha provocat una situació de desconcert i angoixa a moltes associacions que no han sabut de quina manera ni amb quines garanties havien de procedir davant el tancament d’escoles.

Durant la reunió amb el director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, la federació ha sol·licitat que el Departament d’Educació faci les gestions necessàries per situar l’educació com un dels eixos principals a treballar per part del Govern i acordar una sortida adequada d’aquesta crisi sanitària que prioritzi la presencialitat de tot l’alumnat a les aules, garantint així el dret fonamental a l’educació del conjunt de l’alumnat.
facebook twitter youtube custom website 
fapac.cat
Si no desitges rebre més informacions nostres pots donar-te de baixa d'aquest butlletí.