LOGO-FaPaC_TOP_s
No oblideu compartir aquest contingut amb el centre escolar i les famílies associades!

RECOMANACIONS DE LA FaPaC DAVANT LES MESURES PREVENTIVES CONTRA EL CORONAVIRUS

Josep Bargalló
Benvolgudes, benvolguts,

En relació a les mesures preventives que el Departament d’Educació ha pres davant l’amenaça per contagi de COVID-19 (conegut com a coronavirus), que inclouen el tancament de tots els centres educatius des de demà, 13 de març, fins divendres, 27 de març, la FaPaC posa a la vostra disposició un seguit de consideracions i recomanacions:

En primer lloc, volem traslladar la nostra comprensió amb les mesures preses pel Govern de la Generalitat i la nostra voluntat de contribuir a reduir el risc de contagi per coronavirus. Entenem que és necessari que el conjunt de la societat actuï amb responsabilitat i seguint sempre les indicacions de les autoritats sanitàries. Confiem en el sistema públic de salut i en la professionalitat del personal mèdic i sanitari, i entenem que, en un context d’excepcionalitat, calen mesures excepcionals.

En segon lloc, entenem que la mateixa flexibilitat que es demana a les famílies també s’ha de demanar a les empreses i entitats del tercer sector per facilitar que, entre totes, puguem gestionar aquesta situació de la millor manera possible. Per aquest motiu, creiem que calen mesures per fomentar la conciliació familiar a través de la flexibilitat laboral, ja sigui amb l’ajustament de jornades, el treball telemàtic o qualsevol altra mesura que permeti que les famílies amb infants al seu càrrec puguin fer front al tancament dels centres educatius.

No obstant, caldrà que durant aquests catorze dies cooperem entre famílies per autoorganitzar-nos en la cura dels nostres fills i filles, intentant portar aquesta situació d’excepcionalitat de la millor manera possible.

Per últim, volem traslladar un protocol d’actuació relació als dubtes i preocupacions que diverses AMPA/AFA ens heu fet arribar sobre la gestió de serveis:

Actuació de l’AMPA/AFA respecte les qüestions relacionades amb el període de preinscripció i matrícula
Actualment el Departament d’Educació no preveu cap canvi en les dates de preinscripció pel proper curs 2020/2021. No obstant això, caldrà seguir de molt a prop la informació oficial que es faci pública en cada moment per estar al corrent de qualsevol possible canvi al calendari.

La FaPaC continuarà fent d’altaveu de totes les famílies dels centres públics i vetllarà per mantenir-vos informades en tot moment a través del nostre web i mitjançant el nostre servei d’assessorament. Si teniu qualsevol preocupació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 934357686 o escrivint-nos a [email protected].

Actuació de l’AMPA/AFA a les decisions a prendre respecte els serveis que ofereix:
La Junta Directiva de l’AMPA/AFA prendrà les decisions que siguin oportunes respecte les activitats que organitza i gestiona l’associació, sempre atenent als mandats que es dictin des del Departament d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya en relació amb el COVID-19. Per ara, les indicacions que ha fet arribar el Govern indiquen que als centres educatius no hi ha de romandre cap tipus de personal, tot i que es demana que es mantinguin els canals de comunicació oberts per vies telemàtiques.

Un cop passada aquesta emergència, en el moment que pertoqui, retrà comptes de les decisions preses en el seu moment, davant de l’Assemblea General.

Actuació de l’AMPA/AFA en relació al pagament de les activitats extraescolars i el servei d’acollida que no es durà a terme pel tancament dels centres escolars:
Davant la impossibilitat de dur a terme totes les activitats intrínsecament lligades al normal desenvolupament dels centres escolars degut a circumstàncies excepcionals i de força major, els pagaments de totes les activitats fets per avançat s’hauran de retornar de forma proporcional als dies en que s’hagin deixat de dur a terme aquestes activitats, ja que no es podrà complir amb la prestació del servei per causes que resulten alienes a totes les parts.

En cas que l’administració adoptés qualsevol mesura excepcional en relació al pagament d’activitats extraescolars i del servei d’acollida, la FaPaC us traslladarà tota la informació pels canals habituals.

Actuació en relació als treballadors contractats directament per l’AMPA/AFA:
Aquelles AMPA/AFA que tinguin contractats de forma directa els seus treballadors i que, a causa del tancament dels centres educatius, no puguin mantenir aquestes persones en els seus llocs de treball (ja sigui perquè desenvolupen les seves tasques en el servei escolar de menjador, en les activitats extraescolars o en el servei d’acollida) hauran de seguir el protocol que estableix el Ministeri de Treball. Aquest protocol informa que caldrà sol·licitar l’autorització de suspensió temporal de contractes per causa de força major (Procediment de suspensió temporal de contractes, arts. 47.3 i 51.7 de l’Estatut del Treballadors). Podeu gestionar la sol·licitud d'autorització per força major d'acomiadaments col·lectius, suspensió de contractes i/o reducció de jornada temporal a través d’aquest enllaç.

No obstant això, aquells treballadors que en tinguin opció, podran continuar fent les seves tasques mitjançant el teletreball.
facebook twitter youtube custom website 
fapac.cat
Si no desitges rebre més informacions nostres pots donar-te de baixa d'aquest butlletí.