Logo aFFaC_2020_POSITIU

Actualització: Tot el que cal saber sobre els ajuts de 100€ per a material escolar del Departament d'Educació

El passat 2 de maig el Departament d'Educació va anunciar que pel pròxim curs 2023-24 es repartiran ajuts de 100€ en forma de val a tot l'alumnat de primària per comprar material escolar. Tot i que des de l'aFFaC considerem que l'escolarització dels infants i joves hauria de ser totalment gratuïta, és important que estiguem informades del funcionament d'aquest ajut. Per aquest motiu, hem recollit la informació oficial disponible que us pot orientar en cas que vulgueu participar en aquesta campanya:
A qui van destinats els vals?
Segons informa el Departament d'Educació, els vals estan destinats als infants que durant el curs 2023-24 estiguin escolaritzats a qualsevol curs de primària, ja sigui en un centre públic o a un centre privat concertat.
De quin import són els vals?
Cada infant rebrà dos xecs per valor de 50€. Per tant, en total cada alumne/a rebrà 100€ per la compra de material escolar.
Quan s'entregaran els vals?
S'entregaran a partir de juliol de 2023 i es podran bescanviar fins el 30 de novembre de 2023.
Com s'entregaran els vals?
Els vals s'enviaran a les famílies per correu postal al domicili de residència.
On es poden bescanviar els vals?
Els vals s'han de bescanviar de forma presencial en els establiments comercials autoritzats adherits a la campanya. Queda exclòs explícitament el comerç electrònic.
Quin material es pot comprar amb aquests vals?
Els xecs es poden utilitzar per la compra de material d'escriptura, papereria, llibres de text, llicències de continguts educatius digitals, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs i jocs educatius.

En canvi, aquests vals no es podran utilitzar per a la compra de roba, calçat o material electrònic (ordinadors portàtils, tauletes o videojocs).
Com es poden bescanviar els vals?
-Les famílies poden gastar els dos vals de 50€ en un mateix establiment o en dos establiments diferents.
-Si l'import de la compra supera el valor dels xecs, la persona beneficiària haurà de pagar la diferència al mateix establiment.
-Si l'import de la compra és inferior al valor del val, l'establiment no abonarà la diferència. Els diners que no es gastin en el moment de fer la compra no es podran utilitzar posteriorment.
L'AFA pot actuar com a establiment autoritzat?
Sí, les AFA poden actuar com a establiments autoritzats. Per fer-ho, cal que es doni d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) a l'Agència Tributària sota algun d'aquests epígrafs:
 • Epígraf 659.4 - Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts (recomanat).
 • Epígraf 659.6 - Comerç al detall de joguines, articles d'esport, roba, calçat i complements esportius, armes, municions i articles de pirotècnia.
 • Epígraf 661.1 - Comerç al detall en grans magatzems.
 • Epígraf 661.2 - Comerç al detall en hipermercats.
 • Epígraf 661.3 - Comerç al detall en magatzems populars.
Aquest procés s'ha de fer mitjançant el model 036 de l'Agència Tributària. Per fer el tràmit correctament, recomanem comptar amb el suport d'una gestoria o de qualsevol professional de la comptabilitat i/o la fiscalitat.
Com es pot adherir l'AFA a la campanya per actuar com a establiment autoritzat?
Les AFA i/o establiments comercials que vulguin participar en la campanya s'hi han d'adherir mitjançant el formulari d'adhesió que trobareu a la plataforma digital de gestió de la campanya:
Quina documentació s'ha de presentar quan omplim el formulari d'adhesió?
 • Declaració responsable
 • Certificat de titularitat del compte bancari
 • DNI de la persona que signa la declaració responsable
 • Document acreditatiu de l'IAE de l'establiment
Quan es pot adherir l'AFA a la campanya per actuar com a establiment autoritzat?
L'adhesió de les AFA i/o establiments comercials es pot sol·licitar des del 15 de juny fins al 31 d'octubre de 2023.
Com es gestiona la compra de material des de l'AFA?
1. L'AFA haurà de comprar el material escolar a nom seu. Es podrà pactar amb el centre educatiu quins són els materials necessaris per a cada curs escolar i elaborar un llistat per a facilitar-lo a les famílies.
2. Les famílies podran comprar el material a l'AFA com si fos un establiment comercial més. Recordeu que cada família podrà fer un màxim de 2 compres (una per cada val). Si l'import de la compra és superior al valor del xec, la família haurà d'aportar la diferència. Si l'import de la compra és inferior al valor del xec, no s'abonarà la diferència i aquests diners tornaran a l'Administració.
3. Per cada alumne/a, l'AFA haurà de generar una factura simplificada on hi consti: identificació de l'emissor de la factura, data de l'expedició, materials lliurats de forma detallada, preu original i deducció practicada. És molt important que la factura contingui una descripció detallada del material distribuït per poder verificar que es correspon amb aquells materials inclosos dins la subvenció.
4. L'Administració pública retornarà els imports corresponents a les factures un cop hagi validat la informació de les factures presentades. Des del moment de la validació (que no s'especifica quan serà) el Departament té 10 dies hàbils per a retornar aquests diners.
Aquestes compres tindran algun impacte en la fiscalitat de l'AFA?
Sí. Un cop fetes les vendes corresponents a les famílies, les AFA hauran de fer les declaracions tributàries corresponents:
 • Declaració de l'IVA (model trimestral i model 390 anual*)
 • Impost de societats
A més, un cop finalitzat el període establert per a bescanviar els vals, recomanem donar-se de baixa de l'IAE.

En qualsevol dels casos, recomanem comptar amb el suport d'una gestoria o de qualsevol professional de la comptabilitat i/o la fiscalitat. Us recordem que des de l'aFFaC us oferim alguns serveis comptables i fiscals en col·laboració amb CimTax, especialistes en gestió econòmica d'associacions.

*A l'anterior butlletí que vam enviar sobre aquest tema indicàvem per error que el model que s'havia d'entregar era el 190. Aquesta informació és incorrecta, el que s'ha de presentar és el model 390 anual.
facebook twitter youtube custom instagram website 
affac.cat