Amb l'arribada de la primavera encetem també l'últim tram del curs, un tercer trimestre que, com cada any, es farà curt, intens i vindrà carregat d'emocions.

Sabem que les AFA porteu molts mesos treballant incansablement per millorar la vida als vostres centres i el sistema educatiu en general. Però no podem abaixar la guàrdia, perquè arriba un dels moments més vulnerables per a molts infants i adolescents: les vacances d'estiu. Uns mesos no lectius però carregats d’aprenentatges decisius per al desenvolupament social, educatiu i personal dels infants i adolescents.

Malauradament, però, no tots els nens, nenes i adolescents tenen accés a activitats de lleure durant les vacances escolars. Durant aquesta època, de fet, les desigualtats entre l’alumnat s’eixamplen i la implicació de l’AFA es fa més necessària que mai.

Perquè per a molts nens, nenes i adolescents, l’única oportunitat de poder gaudir d’un estiu amb els seus companys i companyes és participar al casal organitzat per l’AFA. Si renunciem a gestionar els casals d’estiu, estarem cedint aquest espai a empreses amb afany de lucre, que deixaran enrere aquells infants amb més dificultats econòmiques o amb necessitats especials.

Des de l’aFFaC sabem que les AFA sou una peça clau per garantir, un any més, que cap infant es quedi sense poder gaudir de les vacances. I, com sempre, des de l'aFFaC volem ser al vostre costat per oferir-vos tota la informació que necessiteu per organitzar un casal amb èxit:

🌱 ASSEGURANCES

Recordeu que per estar federades a l’aFFaC compteu amb beneficis exclusius
en la cobertura i contractació de les assegurances ètiques d’Arç Cooperativa.
Totes les AFA que organitzeu casals d’estiu esteu obligades per llei a tenir dues assegurances contractades:
  • Pòlissa de Responsabilitat Civil: Si esteu federades a l’aFFaC no l’heu de contractar, disposeu d’aquesta assegurança durant tot l'any de manera automàtica i sense cost addicional.
  • Pòlissa d’Accidents pels monitors i infants: Cal contractar-la si al casal d'estiu hi participen persones (monitores o infants) que no estan cobertes per la pòlissa d'activitats extraescolars que es fan durant el curs.

📄 NORMATIVA

  • Els casals estan regulats pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de funcionament de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
  • Segons el decret, hi ha d'haver un nombre determinat (i variable segons ràtio) de monitors i monitores que comptin amb el títol de monitora o monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil. També s'haurà de complir amb el nombre necessari de directors o directores d’activitats de lleure infantil i juvenil segons ràtio.
  • És important que totes les persones que estiguin en contacte directe amb menors d'edat comptin amb el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual vigent.
També podeu descarregar aquesta infografia del Departament d'Educació amb un resum de la normativa que regula les activitats de lleure.

Important!

Si organitzeu el casal d’estiu mitjançant una empresa externa, és recomanable que signeu un contracte de serveis on s’estableixi:
1. Data d’inici i finalització del contracte sense clàusula de renovació tàcita.
2. Condicions molt concretes de l’activitat que es contracta.
3. Clàusula de rescissió per incompliment de les clàusules estipulades al contracte.
4. Procediment d’obtenció i presentació del certificat negatiu de delictes de caràcter sexual dels monitors/es.
5. Certificació que l’empresa està al corrent de la seva assegurança de responsabilitat civil.

💧 I recordeu:

Actualment ens trobem en un context de sequera que exigeix el compliment d'un seguit de mesures excepcionals. Aquestes mesures poden variar segons el municipi, us recomanem que consulteu l'apartat de preguntes freqüents del Portal de la Sequera de la Generalitat de Catalunya per revisar les restriccions vigents al vostre municipi.

Més informació

I per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb l’aFFaC:
[email protected] 934357686
facebook twitter youtube custom instagram website 
affac.cat